Nieśmiertelne Gry Szukaj
Zeus Pan Olimpu
22.06.2020
ziemek8
[Opis] Gra Otwarta - Piaskownica 2
21.06.2020
ziemek8
[Opis] Gra Otwarta - Zabawa
01.06.2020
ziemek8
Herosi i potwory
31.05.2020
ziemek8
Bogowie i ich świątynie
04.02.2019
gt88
[Solucje] Wojna w Troi

[Edytor] Ustawienia końcowe

Kopiowanie ustawień epizodu

Jeśli chcesz skopiować ustawienia z jednego epizodu do innego, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk 'Ustawienia', po czym wybierz odpowiedni epizod. Bywa to bardzo przydatne, jeśli we wszystkich epizodach rozgrywających się w Mieście macierzystym mają być dostępne te same bogactwa. Wystarczy je wówczas zdefiniować tylko raz.


Edycja tekstu, opracowanie narracji i przypisanie bitmapy

Po kliknięciu przycisku 'Edytuj tekst' można opracować tytuł oraz tekst wprowadzający i kończący każdy epizod i całą misję.

Kliknięcie tego przycisku otwiera zwykły plik tekstowy z miejscami do opisania dziesięciu epizodów rozgrywających się w Mieście macierzystym i czterech w kolonii oraz tekstu wprowadzenia i komunikatu o zwycięstwie. Wykorzystaj tyle miejsc, ile wymaga opracowywana przez Ciebie misja.
Każdy tekst musi się rozpoczynać i kończyć znakiem cudzysłowu. W przeciwnym razie program nie rozpozna go i nie wyświetli.

Do prostego formatowania tekstu służą symbole @L i @P. Pierwszy wprowadza na końcu akapitu pustą linię, drugi tworzy wcięcie akapitu na początku. Aby uzyskać np. tekst:
Demeter rozpacza po utracie córki, a cała Grecja dzieli jej smutek. Nikczemny Hades porwał Persefonę i więzi ją w swym podziemnym królestwie.

Poszukując całymi dniami utraconej córki, Demeter zapomniała opiekować się ziemią, która stała się przez to pusta i jałowa. Grecji grozi głód,
to należy zapisać go tak:

Cytuj
@L@PDemeter rozpacza po utracie córki, a cała Grecja dzieli jej smutek. Nikczemny Hades porwał Persefonę i więzi ją w swym podziemnym królestwie.
@L@PPoszukując całymi dniami utraconej córki, Demeter zapomniała opiekować się ziemią, która stała się przez to pusta i jałowa. Grecji grozi głód.

Ponieważ program interpretuje znak @ i podwójny cudzysłów (") jako pewne polecenia, nie wolno ich nigdy używać w tekście. To samo dotyczy kilku innych symboli: &, ^, $, ` - ogólnie wszystkich, które występują na klawiaturze nad cyframi. Bez obaw można natomiast wprowadzać większość standardowych znaków interpunkcyjnych, np. kropkę (.), przecinek (,), pytajnik (?), wykrzyknik (!), dwukropek (:), średnik (;), apostrof (')i nawiasy (()).

Teraz wymyśl jakieś oryginalne teksty. Aby nie przekroczyć dozwolonej objętości, wprowadzenie do misji nie powinno mieć więcej niż 350 znaków, tytuł misji - maksymalnie 35 znaków, a tytuły epizodów - do 65 znaków, wliczając w to spacje. Zbyt długi tekst nie będzie widoczny w podglądzie, a strzałki przewijania będą na siebie nachodzić.

W wypadku kolonii oprócz tytułu, wprowadzenia i tekstu informującego o zwycięstwie można też opracować tekst pojawiający się przy wybieraniu przez gracza kolonii, którą chciałby założyć. Tekst ten powinien opisywać ogólnie, jak wygląda teren pod potencjalną kolonię i nie może przekraczać 210 znaków.

Na koniec zapisz gotowy plik tekstowy, zamknij go i wróć do Edytora misji. Aby obejrzeć dzieło, kliknij jeden z przycisków 'Podglądu tekstu' znajdujących się obok wszystkich epizodów. Pojawi się wówczas tekst związany z danym epizodem. W podobny sposób można sprawdzić tekst wprowadzenia do misji oraz tekst informujący o zwycięstwie.

Jeśli chcesz wzbogacić misję o dźwiękową narrację, możesz nagrać własne teksty i zapisać je w formacie MP3. Dla każdego tekstu wprowadzenia do epizodu i komunikatu o zwycięstwie w epizodzie, a także tekstu informującego o zwycięstwie w całej misji, należy stworzyć osobny plik. Wyjątkiem jest wprowadzenie do misji oraz opisy kolonii, dla których nie da się nagrać narracji.
Po nagraniu plików MP3 zwróć uwagę na to, aby poprawnie je nazwać. W wypadku tekstu informującego o zwycięstwie w misji nazwa ta powinna wyglądać tak:
Nazwaplikutwojejmisji_A_v.mp3
Analogicznie muszą się nazywać pliki narracji do epizodów rozgrywających się w Mieście macierzystym i kolonii. Najpierw należy wpisać nazwę pliku zawierającego misję, a po niej znak podkreślenia:
Nazwaplikutwojejmisji_
potem literę P, jeśli dany plik MP3 związany jest z epizodem rozgrywającym się w Mieście macierzystym
Nazwaplikutwojejmisji_P
albo C  - w kolonii:
Nazwaplikutwojejmisji_C
później numer porządkowy epizodu, zależnie od pozycji, jaką dany epizod zajmuje na liście w głównym menu Edytora misji. Kolejność epizodów rozgrywających się w koloniach nie ma znaczenia. W wypadku pliku związanego z tekstem do pierwszego epizodu w Mieście macierzystym po literze 'P' należałoby wpisać '1':
Nazwaplikutwojejmisji_P1
Teraz wpisz następny znak podkreślenia, a po nim literę 'i', jeśli jest to tekst wprowadzenia, bądź 'v', jeśli narracja dotyczy tekstu informującego o zwycięstwie.
Ostatecznie nazwa pliku dźwiękowego z narracją wprowadzającą do pierwszego epizodu w Mieście macierzystym przybierze postać:
Nazwaplikutwojejmisji_P1_i.mp3
Nazwa pliku z tekstem informującym o zwycięstwie w tym epizodzie powinna wyglądać tak:
Nazwaplikutwojejmisji_P1_v.mp3
Gotowe pliki należy umieścić w folderze \Zeus\Adventures\Nazwaplikutwojejmisji.
Oryginalne pliki w formacie MP3 stworzyliśmy w wersji monofonicznej, 64kbps, 44kHz. Plik o wyższych parametrach nie będzie brzmiał lepiej, natomiast przy niższych jakość dźwięku będzie wyraźnie gorsza.
Tworzenie plików MP3 nie jest niezbędne. Mają one za zadanie jedynie uatrakcyjniać misję i w żaden sposób nie wpływają na przebieg samej gry.
Ostatnią czynnością jest wybór bitmapy, która będzie wyświetlana na ekranie po wybraniu Twojej misji przez gracza. Sprowadza się to do podania numeru pliku BMP. Jak wyglądają wszystkie dostępne bitmapy, można sprawdzić w Dodatku 5.


Tworzenie misji

Po określeniu wszystkich ustawień pora wreszcie stworzyć całą misję. W tym celu przejdź do menu 'Plik' i kliknij opcję 'Stwórz misję'. Program zapyta, czy chcesz nadpisać aktualnie zapisane ustawienia. Kiedy potwierdzisz, program zacznie kompilować misję.
W razie znalezienia błędów edytor poinformuje Cię, co wymaga poprawienia. Jeśli wszystko przygotowałeś bezbłędnie, misja zostanie stworzona i pojawi się odpowiedni komunikat: Brawo! Gotowe! Aby zakończyć edycję, przejdź teraz do menu 'Plik' i kliknij 'Wyjdź z edytora'.


Zapisywanie i wczytywanie misji w edytorze misji

W czasie opracowywania misji możesz w każdej chwili zrobić przerwę, zapisując efekty dotychczasowej pracy. Aby zachować na dysku informacje o misji bez jej faktycznego stworzenia, kliknij w menu 'Plik' opcję 'Zapisz ustawienia'. Przydaje się to zwłaszcza wtedy, gdy chcesz zapisać misję, mimo że wiesz, iż zawiera błędy i wymaga jeszcze dalszej pracy.
Za pomocą polecenia 'Zapisz jako' z menu 'Plik' w głównym menu możesz zapisać misję pod inną nazwą. Można tu także wczytać gotową misję oraz rozpocząć edycję nowej.


Udostępnianie misji innym graczom

Jeśli chcesz udostępnić opracowaną przez siebie misję innym graczom, wyślij im składające się na nią pliki .pak .mp3 i .txt. Najpierw kliknij podwójnie folder Posejdon - znajduje się on tam, gdzie zainstalowałeś grę, a więc najprawdopodobniej w c:\Impressions Games. Potem kliknij dwukrotnie folder 'Adventures', co powinno otworzyć folder z nazwą Twojej nowej misji, zawierający m.in. pliki o rozszerzeniach .pak, .mp3 i .txt. Skopiuj je do osobnego folderu, który będziesz teraz mógł wysyłać każdemu, kto chciałby zmierzyć się z Twoją misją. W tym celu wystarczy umieścić otrzymany folder w folderze 'Zeus\Adventures'.
Jeśli chcesz, aby inni mogli modyfikować Twoją misję, musisz im przesłać kompletny folder z wszystkimi mapami terenu i ustawieniami. Więcej informacji o tych plikach znajdziesz w Dodatku 6.


Odtwarzanie misji

Aby odtworzyć misję i rozpocząć grę, trzeba albo wyjść z edytora i wrócić do głównego menu, albo uruchomić Posejdona. W głównym menu należy wybrać opcję 'Zagraj w Posejdona'. Po wskazaniu imienia przywódcy pojawi się ekran 'Wybierz grę'. Kliknij 'Własne misje' i wybierz misję z listy. Potem wystarczy już tylko kliknąć przycisk obok 'Rozpocznij misję'.


Jak to wszystko ogarnąć?

Edytor misji do Posejdona może wydawać się bardzo skomplikowany, jeśli więc czujesz, że trudno Ci ogarnąć wszystkie szczegóły, przeanalizuj najpierw w spokoju misje stworzone przez Impressions Games, wchodzące w skład pakietu uzupełnień do Zeusa. Pozwoli Ci to sprawdzić, w jaki sposób różne ustawienia i fakty wpływają na ostateczny kształt misji.
Przede wszystkim pamiętaj jednak o tym, aby dobrze się bawić!


powyższy tekst pochodzi z pliku ZeusEdytor.txt
dostępnego na każdym CD z grą

Anelg:
*kopu kopu kopu kopu* Nie chcę wygarniać wszystkiego na privie abyś nie musiał kart przełączać. :D

Emotki Ci się w opisie znaków interpunkcyjnych zrobiły. ;)

A teraz na poważnie:

Cytuj
Parent_Episode_X_Complete="" (X to ostatni epizod)
Adventure_Complete=""

Wiem, że to ze Świętej Instrukcyi, ale dobrze byłoby zaznaczyć, że te pola wcale się nie kłócą, ponieważ teksty te wyświetlane są jeden po drugim. Przed chwilą miałam zadać pytanie na ten właśnie temat, ale mi się przypomniało :P

O ile dobrze pamiętam, aby usłyszeć oryginalną ścieżkę dźwiękową z gry, należy umieścić plik .mp3 z ciszą.
Aby mieć podkład bez tej ścieżki dźwiękowej (na przykład aby dodać inną muzykę), należy doczepić do pliku ową ścieżkę w przeciwfazie. (Tylko skąd ją wziąć?) ;p
przejdź do tego komentarza
ziemek8:
Emotki poprawiłem. Dzięki. :)

Nie rozumiem jednak drugiej części, mogłabyś to rozjaśnić (opisać dłużej ;) )?
przejdź do tego komentarza
Anelg:
Przy tekstach epizodu – "Adventure_Complete" jest osobnym tekstem, który pojawia się po tekście z ostatniego epizodu. Chodzi mi o to, aby nikt przypadkiem nie stwierdził, że to te same teksty.

Odnośnie ścieżki dźwiękowej to i tak nie pamiętam czy tak jest, więc lepiej aby kto inny się wypowiedział.
przejdź do tego komentarza
Haspen:
Jak ja próbowałem dodać mjuzik do Rodzeństwa z Północy, to same problemy były, np: muzyka z początku epizodu leciała wraz z muzyką z końca epizodu :P

Tyle mego doświadczenia w tej kwestii ;)
przejdź do tego komentarza
ziemek8:
Przy tekstach epizodu – "Adventure_Complete" jest osobnym tekstem, który pojawia się po tekście z ostatniego epizodu. Chodzi mi o to, aby nikt przypadkiem nie stwierdził, że to te same teksty.
Oczywiście.
Gdzieś w tekście sugerowane jest co innego?
przejdź do tego komentarza
Anelg:
Nie, na początku myślałam, że nie ma nic na ten temat – ale jest jedno drobne zdanie. ;)

Cytuj
Aby obejrzeć dzieło, kliknij jeden z przycisków 'Podglądu tekstu' znajdujących się obok wszystkich epizodów. Pojawi się wówczas tekst związany z danym epizodem. W podobny sposób można sprawdzić tekst wprowadzenia do misji oraz tekst informujący o zwycięstwie.

Nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Ale do widoku w grze się nie umywa. ;)
przejdź do tego komentarza
Haspen:
Mnie się marzy, by ten czcigodny narrator wziął te moje teksty i przeczytał.

Aż podziw mnie bierze jak się człowiek zorientuje, że wszystkie teksty narracyjne (+intro) mówi ten sam gość.
przejdź do tego komentarza
Anelg:
Głosy innych postaci (Atlantyda) oraz nieszczęsną Nadmorską Cywilizację też? ;)

Ha, ja mocno leję wodę, a główny problem polega właśnie na tym, że podczas pisania tekstu wyobrażam sobie jak te zdania są odczytywane na głos. A potem jak tak czytam całość ze świadomością, że tu nie ma głosu to brzmi to jakoś tak... chaotycznie.

"-" (ale tylko dywiz czyli pseudo-minus na klawiaturze) również można wstawić do tekstu.

 
przejdź do tego komentarza
Haspen:
Głosy innych postaci (Atlantyda) oraz nieszczęsną Nadmorską Cywilizację też? ;)

Też. A Nadmorska Cywilizacja to nieszczęsna w jakim znaczeniu? :P
przejdź do tego komentarza
Anelg:
Pamiętam skądinąd (może nawet stąd?) narzekania na nieklimatyczność użytego tam zabiegu w podkładzie dźwiękowym. Tzn zamysł widać i słychać, sama przeciwko niemu nic nie mam, ale no cóż – głos jakby fabrycznie nadmiernie przyspieszony i jak sama kiedyś napisałam – niepasujący do Atlantydy w kryzysie. :P
przejdź do tego komentarza
Witamy!

Dostęp dla gości
Niezarejestrowani goście mają pełny dostęp do zasobów wortalu, muszą jednak podawać odpowiedzi na antyspamowe pytania kontrolne. Zachęcamy do rejestracji, aby wygodniej korzystać z wortalu, móc identyfikować się w naszej społeczności oraz móc modyfikować ustawienia wortalu pod swoje gusta.

Pliki Cookie
Używamy plików Cookie, aby ułatwiać korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Rozumiem